🔹Educație modernă și noua generație 🆕

Nu putem avea aspirații înalte pentru un viitor prosper dacă în prezent neglijăm domeniul educației, alocând sume infime acestuia, nestimulând investițiile externe și având o relație distantă față de tânăra generație a Craiovei.

Având în vedere că suntem o echipă formată în principal din tineri, una din particularitățile noastre este că știm să interacționăm cu ei, suntem pe aceeași lungime de undă și îi ascultăm. Obiectivul nostru este să atragem mai multă atenție dezvoltării și educației lor, să le fim aproape sprijinindu-le ideile și încurajându-i să fie activi. Astfel vom crește împreună o generație de cetățeni conștiincioși, liberi în gândire și civic implicați.

 

Infrastructura școlară

 • Auditarea unităților de învățământ în vederea stabilirii exacte a necesarului real de materiale tehnico-sanitare și didactice și bugetarea anuală corectă de către primărie astfel încât instituțiile de învățământ să elimine fondul clasei.
 • Deținerea tuturor autorizațiilor de funcționare (ISU/sanitară) de către toate instituțiile de învățământ.
 • Susținerea măsurilor necesare pentru echipamente adaptate nevoilor copiilor cu dizabilități.
 • Renovarea/consolidarea instituțiilor de învățământ în stare de degradare.
 • Siguranță sporită pentru copii și tineri în instituțiile de învățământ, în colaborare cu instituțiile școlare, inspectoratul școlar, reprezentanții Consiliului Național al Elevilor și organele cu atribuții în menținerea ordinii publice.
 • Mijloace de transport electrice și gratuite pentru copii, care să le asigure deplasarea de acasă/puncte de întâlnire la instituția de învățământ și înapoi și identificarea de trasee prioritare în acest scop.
 • Asigurarea vizibilității perimetrului de trecere de pietoni din apropierea instituțiilor de învățământ, monitorizarea video a acestuia și distribuția de video-uri explicative către copii cu măsurile de siguranță necesare pe trecerea de pietoni.
 • Revitalizarea atelierelor, laboratoarelor de meserii și dotarea de ultimă generație a școlilor cu nivel scăzut de frecventabilitate, în colaborare cu mediul economic privat.
 • Clădiri noi și clase suplimentare în instituțiile de învățământ supraaglomerate, mai ales în contextul noilor condiții santitare cauzate de pandemia COVID-19.
 • Dezvoltarea bazelor sportive din școli,terenuri sau sali de sport, realizarea investițiilor necesare. Numarul mic al tinerilor care fac sport se explică și prin lipsa de interes cauzată de lipsa condițiilor decente necesare pentru desfășurarea orelor de educație fizică. Sportul a devenit o prioritate europeană încă din 2007 prin crearea Carții albe privind sportul și planul de acțiune Pierre de Coubertin.
 • Implicarea autorităților locale și a instituțiilor de cultură din subordinea Primăriei, în dezvoltarea unor parteneriate cu insituțiile de învățământ. De exemplu pentru proiectul Eco-școala, având ca obiectiv amenajarea spațiilor verzi, RAADPFL Craiova ar putea fi un partener potrivit.Inovare în procesul de învățare

 • Demararea unui program permanent de consultare cu specilaliștii Universității din Craiova care va avea ca scop folosirea expertizei acestora pentru dezvoltarea orașului, cât și pentru susținerea și dezvoltarea Universității, astfel încât în următorii 10 ani Craiova să atragă studenți din alte zone ale țării. Pentru atingerea acestui scop, Primăria va deveni un partener permanent al Universității din Craiova.
 • Amenajarea parcurilor și obiectivelor culturale (Grădina Botanică, Parcul Nicolae Romanescu, Grădina Zoologică, muzee) în vederea desfășurării de programe educative pentru elevi, în parteneriat cu școlile din Craiova; crearea unui Centru de educație ecologică.
 • Crearea de programe didactice complementare programei școlare, în parteneriat cu ONG-uri, pentru dezvoltarea unor competențe emoționale ale elevilor, complementare celor intelectuale dobândite la școală. Programe de tip remedial în cazul școlilor mai slab cotate și de excelență pentru școlile mai performante.
 • Sprijinirea/înființarea grădinițelor, școlilor și liceelor cu predare exclusiv în limbă străină (engleză, germană, franceză etc.).
 • Programe de premiere a performanțelor cadrelor didactice (ex. voucher de vacanțe, achiziția de materiale didactice etc.), în vederea obținerii unei implicări mai mari și a unei creșteri de nivel a actului didactic.
 • (Suplimentarea sumelor actuale alocate burselor sociale, de merit și de studiu, în vederea creșterii nivelului de învățare și reducerii ratei de abandon școlar.)
 • Program de voluntariat pentru studenții care studiază Administrație Publică sau Științe Politice și implicarea acestora în deciziile legate de politicile pentru tineret.
 • Lansarea uneirubrici tip forum pe site-ul Primăriei Craiova dedicate tinerilor prin care aceștia să poată propune proiecte, semnala probleme din instituțiile de învățământ și să poată solicita informații cu privire la probleme de interes pentru ei.
 • Dezbateri cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului (2 Mai), respectiv Zilei Internaționale a Tineretului (12 August) destinate exclusiv politicilor de tineret și provocărilor generațiilor tinere din regiunea Oltenia.
 • Parteneriat cu Universitatea din Craiova și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova în vederea dezvoltării infrastructurii și atragerii potențialilor studenți.
 • Încurajarea parteneriatelor între universități și companii publice sau private, în vederea conectării sistemului educațional la piața muncii prin competiții, ședințe de întrebări și răspunsuri, concursuri de proiecte.
 • Sprijinirea cluburilor de robotică existente la nivelul școlilor din Craiova.

 

Încurajarea tranziției în instituțiile de învățământ către mediul virtual:

 • Modernizarea școlilor la standarde europene: sisteme de iluminat inteligente, sisteme digitale de control climatic, sporirea eficienței energetice în vederea îmbunătățirii confortului elevilor, a cadrelor didactice și a mediului de învățare;
 • Crearea de parteneriate pe termen lung cu mediul antreprenorial în vederea introducerii de aplicații și programe cu scop educațional, jocuri interactive, proiecte în echipă cu premii oferite de companiile de IT din regiune etc.
 • Încurajarea inițiativelor civice, proiectelor organizațiilor non-guvernamentale ce oferă manuale digitale sau ghiduri alternative, pentru o curiculă diversă în format electronic;
 • Încurajarea de soluții pentru sistematizarea temelor pentru acasă în mediul virtual;
 • Încurajarea schimbului de practici și de experiențe prin intermediul programului ERASMUS+ în scopul oferirii dascălilor de noi metode de predare și dezvoltarea competențelor digitale.
 • Crearea de centre afterschool adaptate noilor standarde tehnologice, unde copiii să poată face temele colaborativ și într-un mediu propice dezvoltării, cu instrumente tehnologice la care unii dintre ei nu au acces in cadrul familiei.