🔹Craiova, oraș estetic 🆕

  • Respectarea legislației în materie, inclusiv a H.C.L. nr. 415/2014 privind aprobarea regulamentului local privind modul de conformare arhitecturală a fațadelor clădirilor situate în zona centrală a Municipiului Craiova și în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală;
  • Necesitatea reorganizării Direcției de urbanism din cadrul Primăriei și adoptării de urgență a PUG;
  • Întocmirea de urgență a registrului de spații verzi și respectarea procentului pe cap de locuitor; necesitatea unui departament specializat, inclusiv în planare și îngrijire a spațiilor verzi;
  • Punerea în valoare a construcțiilor cu valoare istorică și arhitectonică; necesitatea întocmirii unui registru al monumentelor istorice; interdicția construirii în zonele cu valoare istorică sau cel puțin păstrarea specificului zonal;
  • Identificarea clădirlor vechi neutilizate sau în stare avansată de degradare, imposibil de renovat/restaurat; discuții cu proprietarii și identificarea unor soluții, sprijinirea și colaborarea cu Ordinului Arhitecților în acțiunile de conservare a clădirilor și monumentelor istorice;
  • Respectarea POT și CUT și blocarea soluțiilor artificiale prin care se evită restricții de acest tip; Poliția Locală trebuie să devină mai activă în ceea ce privește identificarea neregulilor și sancționarea lor;
  • Redimensionarea sistemul de canalizare a orașului, străzile nu mai sunt prevăzute cu guri de canalizare care să preia apele pluviale, astfel în cazul ploilor abundente, străzile și pasajele sunt inundate;
  • Realizarea sau modernizarea toaletelor publice în zonele cu trafic intens, a fântânilor publice.