🔹 Craiova, capitala creșterii economice, pol de dezvoltare regională 🆕

Craiova este al șaselea cel mai populat oraș din România, situat într-o regiune cu un potențial de dezvoltare economică imens. Găzduind Universitatea din Craiova, o instituție cu tradiție si un număr impresionant de studenți, poate beneficia de resurse umane înalt calificate. Fiind cel mai mare oraș din regiunea Oltenia, regiune cu potențial agricol recunoscut la nivel european, Craiova trebuie să profite de pe urma acestui avantaj și să se constituie într-un pol de dezvoltare regional. Cu toate acestea, Craiova se confruntă cu un mediu economic în declin, fragil și care nu reușește să se dezvolte.

Rata șomajului în județul Dolj este printre cele mai ridicate, fapt ce determină un puternic fenomen de emigrare. Alianța USR-PLUS își propune să relanseze economia, ca prim factor de dezvoltare, atragere dar și menținere a oamenilor în oraș. Fără un mediu antreprenorial puternic, fără oportunități de creștere și dezvoltare profesională, nici administrația nu poate crește calitatea vieții și nu poate asigura bunăstare. Consideram antreprenoriatul drept coloana vertebrală a dezvoltării economice și asigurării independenței cetățenilor, a încurajării creativității și inovației, a creării unui mediu dinamic și satisfăcător pentru maximizarea potențialului fiecăruia dintre cetățenii urbei.

Ne dorim o administrație prietenoasă cu mediul de afaceri, care să ofere tratament egal și asistență promptă pentru formalitățile de înființare și gestionare a afacerilor. Ne propunem cât mai rapid poziționarea Craiovei ca pol regional de creștere la nivelul Olteniei în zona tehnologiei, cercetării-inovării, a industriilor creative si a economiei circulare.

În prima parte a mandatului, vom aloca eforturi considerabile pentru schimbarea percepției investitorilor referitor la Municipiul Craiova și redobândirea încrederii acestora, vechile uzanțe și eticheta de oraș corupt trebuind eliminate. În acest sens, propunem:

 • Audit extern la începutul mandatului.
 • “Biroului Investitorilor” – un nou departament special în cadrul Primăriei, cu scopul de a oferi consultanță și asistență acestora pe tot parcursul prospectării, înființării și desfășurării de activități economice în Craiova.
 • Implicarea mediului de business în deciziile administrației prin conținut și expertiză în domeniu.
 • Clustere de dezvoltare în parteneriat public-privat, cu rezultate diseminate apoi atât către actorii economici implicați, cât și către administrație și companiile din subordine.
 • Susținerea infrastructurii mari de business - parc industrial de înaltă tehnologie cu valoare adăugată mare.
 • Atragerea și păstrarea resursei umane – susținerea târgurilor anuale de joburi în care companiile din regiune să își poată prezenta oferta către toți cetățenii interesați, cu precădere tinerii aflați la studii sau proaspăt absolvenți.
 • Finanțarea unui studiu local care să realizeze un top al angajatorilor și al competențelor solicitate în regiune și organizarea unor sesiuni online de formare a tinerilor pentru a îi pregăti pentru piața muncii locală și de recalificare pentru persoanele inactive pe piața muncii.
 • Secțiune dedicată pentru Diaspora pe site-ul Primăriei, cu apeluri pentru finanțări de proiecte sau oportunități de loc de muncă acolo unde sunt necesare competențe speciale precum cunoașterea unei limbi străine rare sau specializări temporar indisponibile în oferta locală de educație.
 • Management local bazat pe performanță, cu indicatori de performanță care vor fi analizați la finalul fiecărui an de mandat pentru Primărie și companiile subordonate acesteia.
 • Bugetare bazată pe performanță, care îmbunătățește radical transparența și claritatea alocărilor financiare pentru diferite destinații. Astfel, craioveanul poate vedea foarte ușor ce obiective și rezultate sunt asumate, ce resurse sunt alocate și la final care au fost rezultatele obținute.
 • Creșterea participării cetățenești la planificarea și monitorizarea bugetului, creșterea sumei alocate pentru proiectele de buget participativ.
 • Creșterea capacității tehnice a Departamentului de Fonduri Europene, cu prioritate de atragere a resursei umane de calitate și pregătirea personalului existent prin cursuri de formare. Încheierea unor contracte cu consultanți externi, în vederea redactării proiectelor finanțate cu fonduri UE.
 • Prezentarea publică a rapoartelor finaciar-bugetare anuale și organizarea de dezbateri publice, precum și realizarea unui audit independent financiar și bugetar complex.
 • Acordarea unor facilități și reduceri în anumite condiții la plata impozitelor pe clădiri pentru societățile care investesc în Craiova.
 • Inventarierea și identificarea tuturor firmelor (denumiri/reclame) atât în vederea impozitării corespunzătoare, dar și în vederea respectării reglementărilor privitoare la urbanism.