🔹 Craiova Sănătoasă și Accesibilă 🆕

Criza și colapsul medical au fost și sunt resimțite cu precădere în contextul pandemiei din acest an, iar inadaptarea sistemului medical, lipsa de utilaje și pregătire pentru astfel de situații, trebuie să ne trezească semnale de alarmă. Ne propunem să revoluționăm sistemul medical învechit și să-l aducem la nivelul secolului în care trăim, unul care să satisfacă necesităților craiovenilor, să ofere o asistență medicală de calitate, o diagnosticare certă și un tratament eficient.

În urma analizelor realizate alături de specialiști din domeniul sănătății, am înțeles că trebuie să acționăm în spiritul responsabilizării și eficienței financiare în investițiile privind sănătatea publică.

  • Crearea, în regim de urgență, a unei secții suport post COVID-19, având în vedere nenumăratele complicații medicale apărute la pacienții vindecați de SARS-Cov-2, iar dacă situația o impune, chiar construirea unei clinici în acest sens.
  • Dotări la standarde înalte pentru toate cele 3 spitale din subordinea primăriei (Filantropia, Neuropsihiatrie și Victor Babeș).
  • Managementul unităților spitalicești trebuie depolitizat, ocupat prin concurs și cel mai important, va fi orientat către transparență și eficiența utilizării resurselor în funcție de rezultat.
  • Dotarea cu echipamente noi a cabinetelor medicale din creșe, grădinițe și școli aflate în subordinea Primăriei.
  • Modernizarea azilurilor de bătrâni aflate în subordinea Primăriei și investiții în îngrijirea vârstnicilor.
  • Centru de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie care să ofere găzduire temporară, asistență psihologică și asistență juridică.
  • Înființarea, în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, a cel puțin unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a cel puțin unui centru de zi pentru copii cu dizabilități. Colaborarea cu asociații și fundații cu experiență relevantă în domeniu în vederea realizării acestor obiective.
  • Creșterea transparenței și eficienței în activitatea Serviciului Public de Asistență Socială și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului prin comunicarea numărului de beneficiari ai fiecărui centru din subordine, a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute.
  • Creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la nivelul tuturor instituțiilor publice din subordinea Primăriei, prin amplasarea de rampe și lifturi speciale, dar și la nivelul spațiilor de cultură sau de recreere (ex. Water Park Craiova).