🔹Transport curat, „cer albastru” și mobilitate urbană 🆕

Craiova se confruntă cu o planificare urbanistică deficitară și beneficiază de un plan urbanistic general elaborat în urmă cu peste 15 ani. Ne aflăm în situația în care trebuie să recuperăm decalajul din trecut, cu accent pe tranziția spre un oraș inteligent, cu acțiuni și planuri durabile și orientate către confortul și, mai ales, sănătatea locuitorilor.

Municipiul Craiova are nevoie de o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung care să se încadreze în planul de acțiune european stabilit prin Pactul Ecologic European și care să utilizeze eficient și transparent atât bugetul local, cât și instrumentele de finanțare oferite de Uniunea Europeană pentru o infrastructură sustenabilă (de exemplu InvestEU).

De asemenea, craiovenii merită politici de mobilitate urbană care să obțină punctaje maxime de accesibilitate, eficiență economică, protecția mediului, calitatea mediului urban, sănătate și siguranță.

Transportul în mediul urban trebuie să pună în practică două principii: mobilitate și interconectare. O infrastructură eficientă și modernă trebuie să permită acces facil cetățenilor la locurile de muncă, la centrele de sănătate, educație și recreere.

Ne propunem în acest sens:

 • Realizarea Planului Urbanistic General Craiova, a cărui durată este prelungită constant deși acesta corespunde realităților anilor ʼ90.
 • Elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă care să adreseze necesitățile reale de mobilitate ale oamenilor și companiilor din oraș și din zonele învecinate și care să contribuie la atingerea obiectivelor europene de eficiență energetică și protecție a mediului.
 • Model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de modelare a traficului.
 • Propunerea în vederea creării a unei autorități metropolitane de transport la nivelul Zonei Metropolitane Craiova, care să asigure aplicarea Regulamentului CE 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier și integrarea transportului urban și interurban.
 • O ierarhizare graduală a priorității în mobilitatea urbană, astfel încât să primeze circulația pietonală, urmată de cea pentru biciclete și de cea cu vehicule cu deplasare sub 25 km/oră, urmate apoi de transportul în comun și pe ultimul loc de cea a vehiculelor particulare.
 • Dezvoltarea unor infrastructuri de alimentare/încărcare corespunzătoare vehiculelor bazate pe energie alternativă, regenerabilă.
 • Rețele de piste de biciclete care respectă normele de siguranță și criteriile de delimitare față de pietoni, cu consultarea ONG-urilor și cetățenilor care vor beneficia de piste. Interconectarea pistelor, astfel încât cicliștii să nu se expună în traficul rutier.
 • Investiții în vehicule de transport public electrice sau pe bază de combustibil alternativ în vederea reducerii emisiilor de carbon și ale gazelor cu efect de seră, pentru combaterea poluării și sănătatea locuitorilor Craiovei.
 • Partajarea transportului de persoane de cel de marfă-aprovizionare (trasee diferite, orare diferite etc.), în principal pentru separarea activității economice și asigurarea cu prioritate a mobilității serviciilor publice (sănătate, intervenții de urgență, colectarea gunoiului etc).
 • Crearea unor parcări la marginea orașului destinate autoutilitarelor.
 • Aplicație mobilă pentru parcările cu plată, care să indice locurile disponibile și care să permită plata prin intermediul conectării unui card bancar, deoarece sistemul actual de plată nu funcționează pentru numerele de telefon din străinătate.
 • Remenajarea stațiilor de autobuz și tramvai și încurajarea spațiilor verzi în aceste zone. Spre exemplu, aplicarea pe actualele stații a unor parasolare.
 • Planificarea, amenajarea și extinderea mobilității pentru persoanele cu dizabilități.
 • Facilități acordate dezvoltatorilor din partea administrației locale, astfel încât toate mașinile care aparțin proprietarilor noilor imobile să aibă loc de parcare dedicat; amendarea celor care nu parchează în locurile oferite, în cazul în care dețin un astfel de loc.
 • Facilități din partea administrației locale acordate societăților cu mai mult de 50 de angajați, în vederea încurajării transportului în comun al angajaților, din puncte cheie ale orașului și înapoi de la locul de muncă.
 • Transport gratuit in orele de vârf în rețeaua de mobilitate locală, pentru a încuraja înlocuirea mijlocului de transport personal cu cel public.
 • Strategic, dezvoltarea Craiovei se va face în jurul cartierelor, demararea unui program de deschidere a unor centre comunitare în cartierele orașului, cu spații de socializare, cât și în scop educativ; centrele vor servi și ca interfață locală pentru interacțiuni cu Primăria.
 • Cer albastru. Mutarea cablurilor de pe stâlpi în subteran.
 • Montarea înaintea trecerilor de pietoni a unor stâlpi pentru împiedicarea parcărilor, cu scopul protejării pietonilor aflați în traversare.