☑️ Comunități solidare într-un oraș digital și sustenabil

Acces și oportunitate pentru toți cetățenii, sprijinirea categoriilor vulnerabile prin soluții specifice fiecărei categorii. O prioritate în acest sens vor fi investițiile în garantarea respectării drepturilor copiilor și tinerilor și oferirea de oportunități de dezvoltare pentru viitor, deoarece ei reprezintă cea mai mare resursă și cel mai mare potențial al orașului nostru. De asemenea, este nevoie de îmbunătățirea posibilităților de formare și recalificare profesională pentru persoanele care nu sunt active pe piața muncii.